Marcatge

prohibit el pas cinta utc no passar

Tipologia de marcatge de l’Ultratrail Collserola

Totes les curses tenen el mateix tipus de marcatge. En el moment de separar-se en el recorregut, una senyalització específica i personal de l’organització s’encarregaran de dirigir-los en la direcció correcta

1. El recorregut de les curses estarà marcat de tres maneres:

1.a. Amb cinta de plàstic específica de l’UTC, que tindrà reflectant en els trams que es correran de nit. En els trams que no hi hagi possibilitat de perdres (camins o corriols sense cruïlles) hi haurà cinta cada cent metres.

marcatge UTC 2014 amb cintes

marcatge UTC 2014 amb cintes

1.b. Amb fletxes i senyals de camí prohibit de pintura efímera que es marcarà a terra.

foto_marcatje_2

marcatge UTC 2014 pintura terra

1.c. Amb fletxes i senyals de camí prohibit, a cartells que es col·locaran en els senyals indicadors del parc natural o en elements urbans que no siguin arbres.

foto_marcatje_3

 

2. Al llarg del recorregut hi haurà controladors que ajudaran en les cruïlles conflictives i en la travessa de carreteres i pistes importants.

Cal tenir en compte que la zona està freqüentada per molta gent i que pot ser que en algun lloc hagin desaparegut indicadors. Hi haurà controladors al llarg de tot el recorregut vetllant perquè en tot moment l’itinerari estigui ben senyalitzat. Però no es pot oblidar que és una cursa de muntanya i que s’ha d’estar atent als canvis de direcció.

L’organització donarà un mapa a tots els participants, amb el qual us podeu ajudar en cas de dubte.

Share